Information

semester

Semester

 

Under vecka 28 och 31 har vi begränsade öppet tider i våran utställning ring gärna och boka tid om det är något ni vill titta på.

Vecka 29 och 30 har vi helt stängt för semester.

Välkomna.

 

 

Flyttat

Under våren 2016 flyttade Niklassons Markiser AB till nya lokaler samma adress som tidigare men en byggnad bakom den gamla lokalen, med bra parkerings möjligheter för våra kunder.

Vi har ny fin utställning där du kan få se våra produkter och få insperation.

Välkomna in!

 

 

Jalusi

Jalusi

Vi tillhanda håller också FönsterJalusier och rullgaller som kommer från Svenska Jalusi AB

Jalusierna på bilden är från ett objekt där vi monterat Fönsterjalusi Comfort Line mini, 20. Dessa jalusi kan du använda som mörkläggning, solskydd och givetvis för inbrottsskydd, dom styrs med motor och kan lätt kompletteras med sol och vind sensor eller skymnings relä. Det finns ett stort utbud på utföranden beroende på vilken lösning man vill ha.

Kontkta oss för mer information.

 

 

Jalusier

Barnsäkerhet

Nya regler från 4 September 2014 för säkra installationer av solskydd enligt EN 13120. Detta avser miljöer där små barn 0-42månader rimligen kan tänkas vistas. Samtliga solskydd skall vara märkta med varnings text i båda fall Barnsäker eller Ej Barnsäker produkt.

Vilka solskydd berörs av detta:

 • Persienner 
 • Rullgardiner
 • vertikaler (lamellgardiner)
 • duette- och Plisségardiner
 • panelgardiner 
 • Roman Shades

undantagna produkter är gardiner, draperier och insektsnät.

Vilka lokaler omfattas av de nya reglerna?

Alla invändiga solskydd omfattas av de nya reglerna. Det enda undantaget är invändiga solskydd som installeras i byggnader där barn inte har tillträde, till exepel kontor, fabriker och lab. i dessa undantagsfall ska solskyddet märkas med följande text: Denna produkt är ej barn säker.

Krav på barnsäkra komponeter är att samtliga ska uppfylla de mekaniska egenskaper som specifiseras i EN 16433/16434.

 • Kedjesträckare: (måste klara av en dragkraft på 6 kg i alla riktningar utan att den går sönder eller slutar fungera. Den måste även fungera om den är monterad 10mm högre än avsedd positionen. Maximalt avstånd mellan de två sidorna i kulkedjan är 50mm.
 • Delbar Linknopp/Kedjekoppling: Komponeten ska delas/öppnas vid en last på max 6 kg.
 • Linsamlare: All lina som kommer ut från ett upphissat solskydd måste kunna tas omhand av Linsamlaren/Linsamlarna. Dessutom ska linsamlaren klara av en dragvikt på 6 kg (antingen på linan eller linsamlaren) i alla rikningar utan att mer än 10cm av linan frigörs.

Några saker att tänka på:

 • Ställ inga barnsängar eller övriga möbler som barn kan klättra på i närheten av fönstret där solskyddet sitter.
 • Linor/Kedjor måste vara minst 1,5m över golv vid lågt montage eller max 100cm från tak vid installations höjd 220cm.
 • Kontakta din återförsäljare vid frågor angående Barnsäkerhet på invändiga solskydd eller gå in på följande länk för mer infomation.

http://www.konsumentverket.se/Foretag/Produktsakerhet/Mobler--inredning/Solskyddsprodukter/

 

ROT-avdrag

 

Vad som gäller.

Enligt skatteverket kan man nyttja ROT-avdraget vid installation av markiser på småhus men inte på bostadsrätt och hyresrätt. Även vid eventuell elinstallation kan elektrikern använda ROT-avdraget.

Vi drar av arbetskostnadendirekt enligt skatteverkets regler på fakturan om vi får personnummer och fastighetsbeteckning.

Observera att det inte går att använda ROT-avdraget vid vävbyte eller service och reparation.

Inte heller vid montering eller reparation av invändiga solskyddsprodukter såsom persienner, rullgardiner m.m. är det tillåtet att använda ROT eller RUT-avdrag. Vi följer direktiven vi fått vid kontakt med skatteverket.

Tänk på att det är ett gemensamt ansvarstagande att nyttja avdragen korrekt. skatteverket kan utföras revision och återkräva utbetalt belopp i upp till sex år.

För mer information om ROT-avdragen och för att se om det går att använda i just ditt fall besök gärna skatteverkets hemsida för mer information.

http://www.skatteverket.se/privat/fastigheterbostad